Từ miền nắng ấm Florida nhạn mang tin vui về cho biết chị Bùi Thị Bạch Tuyết, MS Khóa 3, sẽ đến dự Đại Hội vào tháng 8 tới đây.  

Vốn là con dân NLS Bảo Lộc, duyên may đun đẩy đưa chị Tuyết về Trường NLS Bình Dương vào hai năm cuối của bậc trung học. “Duyên khá lớn để được là học trò của cả hai trường.” Với sự hãnh diện chị nói như thế.  

Chị và anh thích đó đây, nên thường du lịch xuyên liên bang tìm thăm bạn bè, nhất là những người bạn, một thời cùng học dưới hai mái trường  NLS Bảo Lộc và Bình Dương.  

Do biết sinh hoạt của NLS Bình Dương hơi trễ nên hai kỳ Đại Hội vừa qua vắng bóng chị.  Được tin Đại Hội III sắp tới, chẳng những mình ênh tham dự, chị đã ra công phụ với Hội nì nằn, rủ rê bạn bè cùng đi. Thêm nữa, chị sẽ cùng bạn bè tham gia chuyến đi chơi bằng  tàu 4 ngày sau Đại Hội, được biết đã trên 30 người ghi danh cùng đi.

Nhạn cũng ghi lại lời chị Tuyết: “Tui phục sát đất những ai gan cùng mình, dám gởi chồng cho hàng xóm rồi đi chơi một mình. Cùng mối lo như chị Trần Thị Hường, một bước tui cũng không rời, đi đâu tui cũng dẫn người chồng đẹp zai của mình theo, vừa giữ chặt, vừa có tài xế riêng."

Chị kể tiếp: “Không phải chỉ lo vụ mến tay, mến chân người hàng xóm, bắt lại không được. Số là mười mấy năm trước, có chuyện phải đi xa năm bảy bữa, tui để ổng ở nhà. Nhớ mình quá, ổng bỏ ngủ, bỏ ăn, bỏ uống, khóc lòi rún đến một, hai thước.  Cũng may mình về kịp nhét vô chứ không hối hận suốt đời. Sau lần đó, mình hoảng hồn kinh, đi đâu cũng dẫn ổng theo.” Giọng nghẹn ngào, rươm rướm nước mắt, chị tự sự như trên.

Nếu phải ghi vào sử xanh những người thương chồng hết mực trên cõi đời nầy, thì phải ghi thêm tên của chị Bùi Thị Bạch Tuyết.

Chắc mẩm kỳ nầy, Thầy Cô và bạn bè được gặp anh chị. Hoan hô chị Bạch Tuyết và anh Quang.