Tin nhạn mang về cho hay là chị Huỳnh Mỹ Châu MS Khóa 3 sẽ dự Đại Hội Kỳ III.

Chị Châu định cư tại Úc Châu đã nhiều năm và là người chịu khó tham dự các sinh hoạt của Gia Đình NLS tại Úc Châu.

Nặng tình với Trường, tha thiết với Thầy Cô và bạn bè chị đã vượt trùng dương hơn 20 giờ bay đến dự Đại Hội lần thứ nhất được tổ chức tại Dallas, Texas, năm 2011.  Đại Hội lần thứ hai vì không thu xếp được nên đã vắng bóng chị. Đại Hội lần nầy, những tưởng không đi dự được nhưng với sự nì nèo, mời mọc của bạn bè, nhất là những người bạn học cùng lớp đã nhiều năm không gặp. Cầm lòng không đậu, nên chị đành đứt ruột tạm gởi người chồng yêu quý của mình cho người hàng xóm chăm sóc dùm trong thời gian chị đến với Đại Hội.

Chắc chắn bạn bè sẽ rất vui mừng đón nhận tin vui nầy. Mong chờ được gặp chị vào ngày Đại Hội.