Tháng Năm vừa chợt đến, sống với thực tại để lại từ "tháng tư không may."

Lắng chìm trong  tình cảm bi ai vì vỡ mộng Nam Kha, khi khám phá ra "Tin CTT", vốn viết tắt của nhóm chữ "Tin Cá Tháng Tư". Mừng hụt với tin Thầy Huỳnh Xuân Thọ và Thầy Tạ Ngọc Sương sẽ "quy Mã" tham dự Đại Hội III vào cuối tháng 8 tới đây.

Lòng buồn thiu, chúng tôi xin xác minh nguồn tin ấy đến từ "Cá Tháng Tư"! Vả chăng tin ấy khởi đi từ sự thôi thúc, niềm hăm hở ước mong được gặp lại những người Thầy Cô cũ!

Trong tâm tình hụt hẫng, xí hụt, cùng tâm cảnh với Thuần Vu Phân vừa chợt tỉnh giấc Nam Kha, xin báo tin buồn, vạn lần hơn của nỗi buồn "5 phút!"  

Thầy Hùynh Xuân Thọ và Thầy Tạ Ngọc Sương không thu xếp được để đến với Đại Hội III.

Ước mong một ngày Đại Hội đẹp trời nào đó, được đón tiếp hai Thầy cùng Quý Thầy Cô khác và các bạn hữu từ quê nhà. 

"Ai xuôi vạn lý," xin nhắn gởi về chốn cũ niềm thương nhớ vô bờ!