Tin nhạn đưa về cho hay anh chị Nguyễn Văn Y, khóa 4 Canh Nông từ San Diego, CA sẽ dự Đại Hội kỳ III. Sự tham dự của anh chị Y đã nâng tổng số chính thức ghi danh là 66. Hy vọng chim nhạn tiếp tục mang về những tin vui.

Có lẽ nhạn vội bay nên quên mang về hình ảnh của anh chị Y cho chúng ta được ngắm "dung nhan ngày ấy" bây giờ ra răng! 

Nhạn ơi! Nhạn hỡi! Hãy ngược xuôi, nì nằn cho được hình ảnh của anh chị Y.

Như thông lệ, xin đưa tin vui trước với một "clipart". Cùng lúc, chúng tôi ơi ới anh chị Y, và nhờ bà con cô bác ai có hình ảnh của anh chị Y xin gởi cho, sẽ đền đáp hậu hỉ.  

Một lần nữa, xin Thầy Cô hay các bạn khi báo tin dự Đại Hội xin gới kèm cho hình, cả xưa và nay càng tốt để dễ nhận diện nhau sau mấy mươi năm rời Trường.

Cám ơn nhạn và xin loan tin vui đến tất cả.  

Tin cập nhật: Với sự hối tiếc, xin đính chánh anh Nguyễn Văn Y vốn học Khóa 5 Ban Công Thôn thay vì Khóa 4 Ban Canh Nông như tin đã loan.  Có lẽ do mừng quá, vội bay, vội đưa tin, nên nhạn đã mắc phải sai sót vừa nêu. Mong anh Y thông cảm và bỏ lỗi cho.

Chuộc lỗi, lần nầy nhạn đã lập công, nì nằn để có và đưa về hình ảnh của anh Nguyễn Văn Y. Chẳng những một mà cả hai -- tấm ảnh của "ngày xưa hoàng thị" và bây chừ. Trang Nhà xin đưa lên để chúng ta nhận diện nhau sau gần nửa thế kỷ không gặp mặt.

Nhạn cũng xin chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của anh Y đến bạn hữu và Thầy Cô.