Vừa được tin anh chị Phạm Ngọc Các, CT khóa 3, sẽ dự Đại Hội III.

Như đã thưa trong một bản tin ghi vội trước đây, rất muốn có hình để đăng kèm theo tin về Thầy Cô hay các bạn hầu nhìn được "dung nhan mùa hạ" bây chừ ra răng, cũng như dễ nhận diện sau mấy mươi năm không gặp mặt.

Trước đây chưa có hình anh Các, chúng tôi đành đăng một "clipart". Sau khi la ơi ới, bớ anh Các và nhờ bà con đầu trên xóm dưới la chuyền. Nay vừa nhận, đăng liền tấm hình bảnh tỏn do anh Có chuyển cho. Xin đa tạ.  

Một lần nữa xin Thầy Cô hay các bạn khi báo tin dự Đại Hội xin gới kèm cho hình, cả xưa và nay càng tốt.

Xin báo tin vui với tất cả. Hẹn gặp anh chị Các vào ngày Đại Hội III.