Vừa được thưa chuyện với Thầy Cô,  Nguyễn Ngọc  Ẩn và Nguyễn Thị Quới. Cả hai cho biết sẽ tham dự Đại Hội III. Rất cảm động và biết ơn khi nghe lời chân tình của Thầy Cô, "dù tuổi tác và sức khỏe giới hạn việc đi đó đây nhưng sẽ đến tham dự nếu Nông Súc Bình Dương hay Bảo Lộc tổ chức."  

Xin được nhắc, Thầy Nguyễn Ngọc Ẩn,  Kỹ Sư Súc Khoa Khóa 2, được phân bổ giảng dạy vào những năm đầu khi Trường của chúng ta vừa được thành lập. Sau đó, Thầy được Nha Học Vụ NLS phân nhiệm lãnh trách vụ Hiệu Trưởng Trường NLS Phước Tuy. Cô Nguyễn Thị Quới, Kỹ Sư Canh Nông Khóa I, vốn là một trong những người tiên phong, đã đóng góp công sức cho ngành NLS Miền Nam qua những chức vụ được phân nhiệm. 

Xin được thêm, như khá đông Người Việt tị nạn vào những năm cuối thập niên bảy mươi ở thế kỷ trước đã chọn miền nắng ấm Cali định cư, nhưng được biết cho đến nay, có lẽ Thầy Cô là người duy nhất trong ngành NLS, do yêu nghề đã đeo đuổi sinh sống bằng cách sử dụng kiến thức chuyên môn của mình. Thầy Cô là người tiên phong trong việc thành lập nông trại trồng mía để cung ứng nhu cầu món giải khát vốn được ưa thích của Người Việt ở California.  

Thầy Cô ở tuổi hưu khá lâu đang vui sống trong trang trại của mình ở San Diego, California.  Nhiệt tình với các sinh hoạt của chúng ta, Thầy Cô đã cho phép Hội sử dụng trang trại của mình để tổ chức Đại Hội II vào năm 2013. 

Xin được nói lời tri ân và loan báo tin vui Thầy Cô sẽ tham dự Đại Hội III.