Rất vui khi được tin anh chị Khổng Văn Bao từ Oregon, Hoa Kỳ sẽ đến Little Sài Gòn dự Đại Hội III được tổ chức từ ngày 21 đến 23 tháng 8, 2015.

Dù bận rộn không tham dự Đại Hội II vào năm 2013, nhưng anh chị Bao cũng đã gởi $100 để ủng hộ quỹ tổ chức đại hội. Chúng tôi rất cảm động và biết ơn cho tâm tình hướng về Trường và bạn bè cũ của anh chị.

Hẹn gặp anh chị vào những ngày tới.

Xin thông báo với tất cả tin vui này.