Được tin vào tháng hai vừa qua, Thầy Huỳnh Văn Công trải qua cuộc giải phẩu xương chậu nhưng rất thành công. Thầy đang trong thời gian dưỡng bệnh và sự phục hồi rất khả quan.

Tin không vui loan tới, thêm lần nữa Thầy Cô Công không thể tham dự Đại Hội được vì phải dành thời gian về VN thăm mẹ già đã hai năm không gặp. Tuy nhiên, tin mới nhất cho biết Thầy Vương Thế Đức năn nỉ, ỉ ôi thế nào để Thầy Cô Công thu xếp về VN sớm hơn và sẽ quay lại kịp lúc tham dự Đại Hội III với chúng ta.

Cám ơn Thầy Cô Công và Thầy Đức. Xin thông báo với tất cả tin vui này.