Không phí công khó của anh Nguyễn Văn Có sau nhiều lần gọi đã tiếp xúc được với Thầy Đặng Tấn Lung.

Hiểu ý, Thầy đã mau mắn cho biết sẽ thu xếp tham dự Đại Hội III vào những ngày cuối tháng 8 tới đây.

Không quên công khó của Thầy Cô đã bỏ công khó kêu gọi những thầy cô khác và học trò tham dự các kỳ Đại Hội I và II. Chắc chắn kỳ này cũng sẽ được Thầy Cô tiếp sức kêu gọi giúp.

Cảm ơn Thầy Cô thật nhiều và xin báo tin vui đến với tất cả.