Sau nhiều ngày gọi Cô nhưng không gặp để chia sẻ niềm đau mất mát rất lớn khi Thầy Nhiệm vĩnh viễn ra đi, cuối cùng anh Nguyễn Văn Có được gặp. Nhân đó, anh Có chuyển lời mời của Hội và của học trò mong Cô cố gắng tham dự Đại Hội. Cô lấy làm tiếc vì thời gian tổ chức đúng vào lúc khởi động của công việc Cô phụ trách. Tuy nhiên, khi anh Có cho biết việc tổ chức lần này chưa chắc có thể tiếp tục cho năm sau hay không! Nghe thế Cô bảo sẽ tham dự.

Cám ơn Cô Thật nhiều và xin chia sẻ tin vui nầy đến với tất cả.