Trước tiên xin cảm ơn sự hưởng ứng nồng nhiệt của Quý Thầy Cô và các bạn đã ghi danh tham dự Đại Hội III.

Kế đến, xin được thông báo: Đến đầu tháng hai vừa qua, tổng số ghi danh tham dự rất khiêm nhường là 30, nhưng với giúp sức kêu gọi của Thầy Cô và các bạn; hiện số ghi danh gia tăng rất khích lệ là 47, danh sách được nêu dưới đây: 

 

Thầy Cô:

 

Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng

Thầy Cô Huỳnh Kim Ngọc

Thầy Cô Vương Thế Đức đến từ Canada

Cô Bạch Thị Vàng đến từ Hawaii 

Cô Trần Thị Nữ đến từ Sydney, Úc Châu  

 

Cựu Học Viên:

Trần Văn Hai & Dâu NLS CN K1

Lê Văn Năm & Dâu NLS CT K2

Đoàn Văn Quít & Dâu NLS CN K2

Nguyễn Quan Huy & Dâu NLS

Lê Kỳ Hiệp

Nguyễn Văn Có & Lê Thị Bình Minh

Lưu Xẻn & Dâu NLS

Trần Ngọc Phú & Dâu NLS

Phạm Văn Nghĩa & Nguyễn Thị Phụng

Nguyễn Ngọc Nhân & Rể NLS

Phan Thị Thuyết & Rể NLS                                                     

Phan Tấn Lợi

Đặng Hữu Lợi & Dâu NLS

Nguyễn Tấn Thành & Dâu NLS

Nguyễn Thăng

Nguyễn Thị Bạch Yến & Rể NLS                                                        

Phạm Văn Sinh

Ngô Thị Hồng

Nguyễn Thị Hồng       

Trần Đình Thảo và con

Lê Thị Thu Hà            

Trần Thị Thắm           

Đỗ Thị Xuân Hồng                 

Nguyễn Thị Kim Xuân

Võ Thụy Chi   

Tổng cộng:  47

 

Xin bấm “Danh Sách Tham Dự và Đón Rước” đọc chi tiết.

Rất mong  Thầy Cô và các bạn tiếp tục giúp sức kêu gọi giúp những Thầy Cô và bạn bè mình tham dự Đại Hội.

Một lần nữa, mong Thư Mời Tham Dự Đại Hội được xem như là lời mời chánh thức và chân thành nhất của Hội. Hy vọng Thầy Cô và các bạn cố thu xếp đến tham dự.

Trân trọng,

 

Ban Điều Hành Hội   

 

Ghi chú: Danh sách cập nhật ngày 3 tháng 4, 2015