alt
 
Nhận được tin muộn
 
Anh Nguyễn Hữu Liêm
Cựu Học Viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương, Ban Mục Súc, Khoá 2
 
Đã tạ thế lúc 23 giờ 30 ngày 4 tháng 3 năm 2014 tại Lái Thiêu, VN
 
Lễ Nhập Quan lúc 8 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2014
Lễ Động Quan lúc 15 giờ Chủ Nhật, ngày 9 tháng 3 năm 2014
An táng tại ngã 5 Chợ Lái Thiêu
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh của Anh Liêm sớm về Miền Cực Lạc