alt

Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà NGUYỄN THỊ MAI
Thân mẫu của anh Ủ Văn Anh Dũng CT72
 
Vừa Tạ thế tại San Jose, hưởng thọ 90 tuổi
Linh Cửu hiện quàng tại Oak Hill Cemetery, California. Lễ hỏa táng vào ngày 11-09-2013 

Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình anh chị Ủ Văn Anh Dũng
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về Cõi Vĩnh Hằng
 
Xin bấm vào Link dưới đây xem hình

Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU