alt
Được tin trễ
 
Cụ Bà Lê Thị Nguyện
(Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Tâm)
Thân Mẫu của Chị Nguyễn Thị Hồng (MSK1)
Nhạc Mẫu của Anh Huỳnh Chấn Hưng (CTK2)
Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bình Dương
 
Đã tạ thế ngày 8 tháng 2 năm 2013
(nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Thìn)
Hưởng thọ 84 tuổi
 
Lễ An Táng ngày 12-2-2013
tại CANADA
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến Anh Chị Nguyễn Thị Hồng và Anh Chị Huỳnh Chấn Hưng cùng gia quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm phiêu diêu nơi Miền Cực Lạc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU