alt
 
Được tin buồn

Chị Hồ Thị Kim Hoa
 
Hiền thê của Anh Hồ Công Minh
Chị dâu của Thầy Hồ Thành Huân
Cựu G.S. Nông Lâm Súc Bình Dương
 
Vừa tạ thế ngày 15 tháng 10 năm 2012 tại Richlands, Australia
Hưởng thọ 60 tuổi
 
Lễ hỏa táng được tổ chức ngày 19 tháng 10 năm 2012
tại Richlands, Australia
 
Xin thành kính phân ưu cùng gia đình Anh Hồ Công Minh, Thầy Cô Hồ Thành Huân và gia quyến.
Nguyện cầu hương hồn Chị sớm về cõi vĩnh hằng.
 
Cựu Học Viên trường Trung Học NLS Bình Dương
Ban Điều Hành Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương Hải Ngoại
Ban Biên Tập Trang Nhà NLS Bình Dương Hải Ngoại
 
Đồng Thành Kính Phân Ưu