alt
 
Nhận được tin buồn
 

Cụ Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Tâm

Nhũ Danh Lê Tuần Hườn

Nhạc Mẫu của Anh Chị Trần Ngọc Phú & Nguyễn Thị Ngọc Sương
Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bình Dương - Khóa 2 Công Thôn
 
Vừa tạ thế ngày 21-08-2012  tại Fisco, Texas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 93 tuổi
 
Tang lễ sẽ cử hành tại Nhà Quàn William Funeral
1600 S Garland Ave  Garland TX 75040
Phone # 972-276-5000
 
Thăm viếng: ngày 24 -08-2012 đến 26-08-2012 từ 10 sáng đến 8 giờ tối.
Lễ Hỏa Táng tại Garland, Texas ngày 27-08-2012

Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình anh chị Phú
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc

Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU