alt
Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Nguyễn Thị Chính
Nhạc Mẫu -Thân Mẫu của anh chị Nguyễn Văn Có (CT K3) - Lê Thị Bình Minh (MS K6)
Cựu Học Viên Nông Lâm Súc Bình Dương
 
Vừa tạ thế ngày 30-05-2012  tại Thủ Dầu Một, Sông Bé, Việt Nam
Lễ Động Quan sáng Thứ Bảy, ngày 02-06-2012
Hưởng thọ 93 tuổi
 

Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
xin chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình anh chị Có
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cõi vĩnh hằng

Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU