alt
LỜI CẢM TẠ
 
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ
Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương Hải Ngoại, Quý Thầy Cô, anh chị em, bè bạn trường NLS Bình Dương đã gọi, gửi điện thư, vòng hoa và trực tiếp đến chia buồn với gia đình cùng tiễn đưa Mẹ chúng tôi, bà Trần Thị Chín, đến nơi an nghĩ cuối cùng tại Oakville, Ontario, Canada.
 
Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ xuất, kính xin được lượng thứ
 
Thay mặt gia đình,
Vương Thế Đức