alt
Nhận được tin buồn
 
Cụ Ông TRẦN LỤC
Thân phụ của anh Trần Ngọc Phú CT72
 
Vừa Tạ thế ngày 20-12-2011 lúc 9.00 PM tại Sydney-Australia, hưởng thọ 85 tuổi
Thăm viếng: Từ 10 AM đến 12 AM ngày 28-12-2011 tại nhà quàng TRƯỜNG AN (Fairfield, Sydney, Australia). Lễ hỏa táng sau giờ thăm viếng, 12 AM cùng ngày (28-12-2011) 
Liên lạc: Anh Đạt 0412.888.383 (Mob)

Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình anh chị Trần Ngọc Phú
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm về Cõi Vĩnh Hằng

Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU