alt
 
Nhận được tin buồn
 
 Cụ Bà THÁI THỊ HƯỜNG
Thân Mẫu của Bạn Võ Thị Huệ
Cựu Học Viên Khóa V, Ban Canh Nông 2
Trường TH NLS Bình Dương
 
Tạ thế lúc 2 giờ 50 phút ngày 11 tháng 05 năm 2023
(nhằm ngày 22 tháng 03 năm Quý Mão)
tại T.P. Thủ Dầu Một
Hưởng Thọ 89 tuổi
 
Linh Cữu được quàn tại tư gia
1101/34 khu 8, Phường Phú Thọ, Thành Phố Thủ Dầu Một
tỉnh Bình Dương
 
Lễ Nhập quan vào lúc 11 giờ khuya, ngày 11 tháng 05 năm 2023
Lễ Động quan vào lúc 7 giờ sáng, ngày 15 tháng 05 năm 2023
An táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương - Bến Cát
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường TH NLS Bình Dương
Xin chân thành phân ưu đến gia đình bạn Võ Thị Huệ cùng tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh của Cụ Bà sớm siêu thoát ở cõi vĩnh hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU