alt
 
Nhận được tin buồn
 
Bà quả phụ NGÔ VIÊN
Nhũ Danh PHÙNG THỊ GIÁC
Pháp Danh QUẢNG NG
Thân mẫu của Thầy NGÔ HỮU GIAO
Cựu Giáo Sư Trường TH NLS Bình Dương
 
Tạ thế lúc 9 giờ 45 tối ngày 5 tháng 2 năm 2021
Hưởng Đại Thọ 97 tuổi
 
Tang lễ được cử hành vào Thứ Ba, ngày 16 tháng 03 năm 2021
09:00 - 10:30 sáng: Tụng Kinh Cầu Nguyện
11:00 sáng: Di Quan
tại Oak Hill Memorial Park
300 Curtner Ave., San Jose, CA 95125 . Tel: 408-297-2447
 
Lễ Hỏa Táng vào lúc 11:45 trưa cùng ngày
tại Nhà quàn Cedar Lawn Cemetery #0699
48800 Warm Spring Blvd., Fremont, CA 94539
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường TH NLS Bình Dương
Xin chân thành phân ưu đến Thầy Cô Ngô Hữu Giao cùng gia quyến
 
Nguyện cầu hương linh của Bà an bình và siêu thoát ở Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và
Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU