Xin chân thành cảm tạ
 
Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương Hải Ngoại,
Quý Thầy Cô, Bạn bè Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
đã gọi, gửi điện thư, vòng hoa, phúng điếu và trực tiếp đến chia buồn trước sự ra đi về Cõi Vĩnh Hằng của chồng tôi:
 
Anh Nguyễn Quan Huy
Tạ thế ngày 11 tháng 9 năm 2020
Hưởng thọ 64 tuổi
 
Trong lúc tang gia bối rối khó tránh khỏi điều gì sơ xuất, kính mong được lượng thứ
 
Quả phụ của Anh Nguyễn Quan Huy
Nhủ danh: Lillian Bùi
và các con đồng bái tạ.