Nhận được tin buồn
 
Bạn Christopher Nguyễn Quan Huy
Cựu học viên NLSBD K5 Ban Mục Súc
 
Thất lộc vào lúc 5 giờ 9 phút chiều
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020
tại Austin, Texas
 
Hưởng Thọ 64 tuổi
 
Linh cữu hiện quàn tại:
Cook Walden Capital Parks Funeral Home
14501 N IH-35, Pflugerville, TX 78660
 
 

Chương Trình Tang Lễ & Thăm Viếng:

* Thứ Năm, 17-9-2020 từ 6:15pm-8:00pm: Phát tang và Thánh Lễ Cầu nguyện
tại Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church
* Thứ Sáu, 18-09-2020 từ 5:00pm-9:00pm: Thăm viếng
tại Cook Walden Capital Parks Funeral Home
 

Tiễn Đưa:

* Thứ Bảy, 19-09-2020 từ 10:00 am: Thánh Lễ An Táng
tại  Funeral Mass at Holy Vietnamese Martyrs Catholic Church
và tiển đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Cook Walden Capital Parks
 

Phúng Điếu:

Theo ước nguyện của tang chủ, mọi sự phúng điếu sẽ được gửi tặng cho Hội Từ Thiện
trên chi phiếu xin đề tên (hiền thê của Bạn Nguyễn Quan Huy):
Liliane Bui
và gửi về địa chỉ: 11504 Flushwing Dr., Austin, TX 78754-5945
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến gia đình Chị Loan cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh của bạn Christopher Nguyễn Quan Huy sớm về
hưởng nhan Thánh Chúa
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU