Kính gởi lời cảm tạ đến:
 
Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương Hải Ngoại
Quý Thầy Cô, Quý Bạn và Thân Hữu, Cựu Học Viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương đã phân ưu, gọi điện thoại, gửi điện thư đến chia buồn trước sự ra đi về Miền Miên Viễn của Thân phụ / Nhạc phụ chúng tôi:
 
Cụ Ông THÁI CƯ MỘC
Thất lộc vào lúc 7 giờ 10 tối
ngày 21 tháng 07 năm 2020
(nhằm ngày mồng 1 tháng 6 năm Canh Tý)
tại Arcadia, California, USA
Hưởng thọ 94 tuổi
 
Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ xuất, kính mong được lượng thứ.
 

Thái Mỹ Linh & Phạm Văn Thế cùng các con đồng bái tạ