Nhận được tin buồn
 
Cụ Ông THÁI CƯ MỘC

Thân Phụ Chị Thái Mỹ Linh
Nhạc Phụ Anh Phạm Văn Thế
Cựu Học Viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương
 
Thất lộc vào lúc 7 giờ 10 tối
ngày 21 tháng 07 năm 2020
(nhằm ngày mồng 1 tháng 6 năm Canh Tý)
tại Arcadia, California, USA
Hưởng Thọ 94 tuổi
 
Lễ Di Quan và Hỏa Táng tại
ROSE HILL FUNERAL HOME
Thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020
 
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương
Xin chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm siêu sinh ở Cõi Vĩnh Hằng.
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU