Kính gởi lời cảm tạ đến:
 
Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương Hải Ngoại
Nhóm Cựu Học Viên các Trường NLS An Mỹ, Cần Thơ, Darlak
Nhóm Thân Hữu Gia  Đình Nông Nghiệp Úc Châu
Quý Thầy Cô, Quý Cựu Học Viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương đã phân ưu, gọi điện thoại, gửi điện thư, vòng hoa, phúng điếu và trực tiếp đến chia buồn trước sự ra đi về Cõi Miên Viễn của Mẹ và Nhạc Mẫu chúng tôi:
 
Cụ Bà Hồ Thị Vi
Quả phụ Ông Nguyễn Văn Sô
Pháp danh Từ Chiếu
Thất lộc ngày 12 tháng 07 năm 2020 tại Westminster, California, USA
Hưởng thọ101 tuổi
 
Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ xuất, kính mong được lượng thứ.
 
Cựu Học viên NLS Bình Dương:
Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Thị Phụng & Phạm Văn Nghĩa và các con cháu