Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà HỒ THỊ VI
Quả Phụ Ông Nguyễn Văn Sô
Pháp danh Từ Chiếu
 
Thân Mẫu Chị Nguyễn Thị Năm
Nhạc Mẫu, Thân Mẫu Anh Chị Phạm Văn Nghĩa & Nguyễn Thị Phụng
Cựu Học Viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương
 
Thất lộc vào lúc 10 giờ 25 tối
ngày 12 tháng 07 năm 2020
Hưởng Thọ 101 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại
PEEK FUNERAL HOME
7801 Bolsa Ave., Phòng số 2
Westminster, CA 92683
 (714) 893-3525
 
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ (PHÒNG SỐ 2)
Thứ Bảy, Ngày 18 tháng 07 năm 2020
Nghi Thức Phát Tang: vào lúc 9 giờ sáng
Thăm Viếng: từ 10 giờ sáng - 1 giờ trưa
Lễ Di Quan và Hỏa Táng lúc 1 giờ 45 trưa
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương
Xin chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu sinh ở Cõi Vĩnh Hằng.
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU