alt
 
LỜI CẢM TẠ
 
Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ quý bằng hữu và cựu học sinh Nông Lâm Súc Bình Dương trong và ngoài nước đã gửi lời phân ưu, vòng hoa, phúng điếu cùng phúng viếng, đưa tiễn chồng, cha, ông chúng tôi là ông Trần Tấn Miêng, cựu giáo sư Nông Lâm Súc Bình Dương vừa từ trần ngày 06-01-2020.
 
Chúng tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của quý vị ngay cả dù ở phương trời xa vẫn quan tâm, chia sẻ cùng gia đình chúng tôi trước nỗi buồn đau mất mát to lớn này. 
Xin đa tạ!
 
Thay mặt gia đình:
Nguyễn Thị Đan Tâm và con cháu