Vô cùng thương tiếc hay tin
 
Anh TRẦN TẤN MIÊNG
Cựu Giáo Sư Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
vừa tạ thế ngày 06.1.2020
(nhằm ngày 12 tháng 12 năm Kỷ Hợi)
tại Bình Dương
 
            Toàn thể Cựu Giáo Sư, Học viên, Nhân viên trường Nông Lâm Súc Bình Dương ở Australia
xin thành thật chia buồn cùng gia đình Anh Miêng và quý tang quyến.
          Cũng xin nguyện cầu cho hương linh Anh Miêng sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
 
Gia Đình Nông Lâm Súc Bình Dương Úc Châu
ĐỒNG KÍNH PHÂN ƯU