Nhận được tin buồn
 

Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ BA

Thân Mẫu Anh Nguyễn Quan Huy
Cựu học viên MS 2 - Khóa V
Trường NLS BÌNH DƯƠNG
 
Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1919 tại Mỹ Tho, Việt Nam
Thất lộc lúc 7 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 12 năm 2019
 (nhằm ngày 17 tháng 11 năm Kỷ Hợi)
tại tư gia Austin, Texas, USA
 
Hưởng thọ 100 tuổi
 
Linh Cữu được quàn tại COOK WALDEN
14501 North IH-35, Pflugerville, TX 78660
 
Chương Trình Tang Lễ
 
Thăm viếng:
Từ 12 giờ trưa - 8 giờ tối Thứ Sáu
ngày 20 tháng 12 năm 2019
 
Lễ Động Quan và An Táng:
lúc 12 giờ 30 trưa Thứ Bảy
ngày 21 tháng 12 năm 2019
tại COOK WALDEN
 
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương 
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Ba sớm siêu sinh nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU