Nhận được tin buồn
 
Bạn Lê Hồng Phước
Cựu học viên NLSBD K1 Ban Canh Nông
 
Thất lộc ngày 04.12.2019
tại Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một
Bình Dương
 
Hưởng Thọ 67 tuổi
 
Hoả táng tại Hoa viên Chánh Phú Hòa
vào sáng Chủ Nhật ngày 08.12.2019
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh của Bạn Hồng Phước sớm về Miền Cực Lạc
 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU