Nhận được tin buồn
 
Thầy Lê Đức Sự
Cựu Giáo Sư
Trường Trung Học Nông lâm Súc Bình Dương
Cựu Giáo Sư Hướng dẫn
Đoàn Nông Gia Tương Lai SỐNG
 
Thất lộc vào lúc 10 giờ 30 tối ngày 22 tháng 07 năm 2019
Hưởng thọ 73 tuổi
 
Lễ Nhập Quan lúc 3 giờ chiều ngày 23-07-2019
Lễ Động Quan lúc 7 giờ sáng ngày 25-07-2019
Lễ Hỏa Táng tại Bình Hưng Hòa
 

Thay mặt Cựu G.S, Cựu Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương
xin chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh Thầy yên bình nơi Cõi Khác
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU