alt
Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Trần Thị Giận
Pháp Danh Diệu Dần
Nhạc Mẫu của Anh Đặng Hữu Lợi - Khóa 1 CN Trường NLS Bình Dương
 
Thất lộc lúc 10 giờ 15 sáng ngày 7 tháng 6 năm 2019
(Nhằm ngày mùng 5 tháng 5 Âm Lịch năm Kỷ Hợi)
Tại Bình Dương
Hưởng Thọ 85 tuổi

Tang Lễ được tổ chức tại tư gia
Lễ Động Quan và An Táng tại
Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương
vào lúc 1 giờ trưa ngày 11 tháng 6 năm 2019
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu sinh ở Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU