Nhận được tin buồn
 
Chị Hồ Tuyết Nhung
Cựu Học Viên NLS BD Khóa 4
 
Vừa thất lộc ngày 25 tháng 2 năm 2019
 
 
Lễ Nhập Quan vào chiều ngày 25 tháng 2 năm 2019
Lễ Động Quan vào lúc 6 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2019
Linh cữu được quàn tại

29/5B Bùi Công Trừng, Ấp 1, Xã Nhi Bình, Huyện Hóc Môn

Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh của Chị Hồ Tuyết Nhung sớm về Miền Cực Lạc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU