alt

LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý anh chị, bạn hữu NLS BD cùng Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương đã thăm viếng, gửi vòng hoa, điện thư, điện thoại, cầu nguyện và phân ưu trước sự ra đi của em tôi là:

Ông Bạch Văn Đạt

tạ thế ngày 21 - 05 - 2018 tại Los Angles, CA 

Nguyên xin ơn trên ban ơn phước đến quý anh chị cùng bạn hữu và gia đình.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ xuất kính xin được niệm tình tha thứ.

Thay mặt Gia Đình 

Bạch Thị Vàng