alt
Nhận được tin buồn
 
Ông Bạch Văn Đạt
Bào đệ của Cô Bạch Thị Vàng  
 
Thất lộc ngày 21 tháng 5 năm 2018
Hưởng Thọ 72 tuổi
 
Linh cữu được quàn và tang lễ được tổ chức tại:
Rose Hills Memorial Park & Mortuary
3888 Workman Mill Road, Whittier, Calif. 90601
(562) 699-0921
 
Chương Trình Tang Lễ:
 
Thăm viếng:
Thứ Sáu 25-05-2018 từ 3:00 PM- 9:00PM
 
Lễ An Táng:
 Thứ Bảy 26-05-2018 từ 9:00 AM-10:00AM
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh của Ông Bạch Văn Đạt sớm về Miền Cực Lạc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU