alt
Nhận được tin buồn
 
Anh Ngô Minh Tiến
Cựu Học Viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
Ban Mục Súc, Khoá 1
 
Vừa tạ thế ngày 5-5-2018 tại Đồng Nai, VN
Hưởng Thọ 66 tuổi
 
Lễ Nhập Quan lúc 2 giờ 30 chiều ngày 5-5-2018
Lễ Động Quan lúc 2 giờ chều ngày thứ ba 8-5-2018 sau đó linh cữu được đưa đến nơi an táng tại Nghĩa Trang Hóa An, TP Biên Hòa
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh của Anh Tiến sớm về Miền Cực Lạc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU