Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Đào Thị Búp
Thân mẫu của anh Nguyễn Hoàng Vân MS1 K4
và bạn Nguyễn Mai Châu MS1 K6.
 
Mãn phần ngày 09 tháng 03 năm 2018 
Hưởng Thọ 98 tuổi
 
Tang lễ cử hành tại tự gia, Việt Nam 
 
Lễ Nhập Quan: 09-03-2018
Lễ Động Quan: 12-03-2018
Sau đó Linh Cữu sẽ được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên Chánh Phú Hòa Bình Dương 
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương 
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu sinh nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU