Lời Cảm Tạ

Thay mặt gia đình, xin kính gửi đến toàn thể Quý bạn của Đại gia đình NLSBD trong nước và hải ngoại, Gia đình Nông Nghiệp Úc Châu, Gia đình NLSBD Úc Châu, Quý Thầy Cô, bạn hữu (gần xa) đã trực tiếp mang vòng hoa phúng điếu, song song đó, nhiều điện thư, điện thoại chia buồn về sự ra đi vĩnh viễn của Mẹ tôi là:
 
Bà Nguyễn Thị Sen
Pháp danh Diệu Hoa
Vừa tạ thế tại Việt Nam ngày August 3, 2017

Trước sự chia sẻ ấm áp của Đại gia đình NLSBD (nói chung) và các bạn hữu trong , ngoài nước (nói riêng), đã và đang mang đến Thụy Chi sự uỉ an không nhỏ. Trước chân tình đó, lần nữa, Thụy Chi xin phép được gói trọn trong hai từ "TRI ÂN"
Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ sót, kính xin Quý bạn quý Thầy Cô niệm tình tha thứ.
Xin chúc sức khoẻ luôn tràn đầy với Quý Thầy Cô và Các Bạn.
 
Tang gia đồng bái tạ,
Thụy Chi và Gia đình