Nhận được tin buồn
 
Bà quả phụ Lê Văn Trình
Nhủ danh Nguyễn Thị Sen
Pháp danh Diệu Hoa
Thân Mẫu của Chị Võ Thụy Chi  (Lê Thu Cúc) - CN2-K4 Trường NLS Bình Dương
 
Thất lộc lúc 2 giờ 14 phút trưa Thứ Năm ngày 3 tháng 8 năm 2017
Nhằm ngày 12 tháng 6 nhuần Âm Lịch năm Đinh Dậu
Tại Quận Bình Thạnh, Sài Gòn
Hưởng Thọ 102 tuổi

Linh cửu được quàng tại
7 Trần Quý Cáp, Phường 12, Q. Bình Thạnh, Sài Gòn
Thăm viếng: trong các ngày 4,5,6 tháng 8 năm 2017
Lễ Động Quan: 5 giờ 45 sáng và Lễ Hỏa Táng: 7 giờ sáng
Ngày 7 tháng 8 năm 2017
 
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến
Chị Võ Thụy Chi cùng tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu sinh ở Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU