Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Lâm Ngọc Ấn
Thân Mẫu của Anh Nguyễn Văn Hoa - Khóa 2 CN1 Trường NLS Bình Dương
 
Thất lộc lúc 5 giờ sáng ngày 25 tháng 6 năm 2017
Nhằm ngày mùng 2 tháng 6 Âm Lịch năm Đinh Dậu
Tại Bà Lụa, Bình Dương
Hưởng Thọ 92 tuổi

Lễ Tang được tổ chức tại tư gia
Lễ Động Quan và Hỏa Táng vào ngày 28 tháng 6 năm 2017
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu sinh ở Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU