Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và ghi ơn:

-  Ban Hộ Niệm.

- Quý Cô Bác bạn bè gần xa của Ba Mẹ chúng tôi.

- Quý Thầy Cô, bạn bè đồng nghiệp, đồng môn trong gia đình Nông Lâm Súc.

-  Quý Thầy Cô, bạn bè đồng môn trong gia đình cựu học sinh Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm Cần Thơ.

-  Quý cựu học viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương.

-  Quý thân hữu láng giềng, chòm xóm.

Đã bỏ thì giờ quý báu đến tận tư gia chúng tôi để cầu nguyện, chia buồn và trợ giúp chúng tôi để hoàn thành tốt đẹp trong việc tổ chức “Lễ An Táng“ cho Mẹ chúng tôi là cụ Bà LÊ THỊ TẦN, hưởng thọ 99 tuổi, tạ thế ngày 23.5.2017 tại xã Định Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Cũng xin cám ơn tất cả những thân hữu, hội đoàn đã đăng báo phân ưu, gởi email, gọi điện thoại đến chia sẻ nỗi mất mát quá lớn lao nầy của gia đình chúng tôi.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có sơ xuất điều chi xin quý vị rộng lượng bỏ qua cho.

Thay mặt gia đình: HUỲNH VĂN CÔNG