Kính gởi lời cảm tạ đến:
 
Hội Cựu Học Viên NLS Bình Dương, Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà NLS Bình Dương Hải Ngoại,
Quý Thầy Cô, Quý Cựu Học Viên Trường Nông Lâm Súc Bình Dương đã phân ưu, gọi điện thoại, gửi điện thư, vòng hoa, phúng điếu và trực tiếp đến chia buồn trước sự ra đi về Cõi Miên Viễn của Mẹ và Nhạc Mẫu chúng tôi:
 
Bà Nguyễn Kim Liễng
Thất lộc ngày 04 tháng 03 năm 2017 tại Mississauga, Ontario, Canada
Hưởng thọ 85 tuổi
 
Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ xuất, kính mong được lượng thứ
 
Đại Diện Gia đình:
Nguyễn Thị Xuân Mai, Vương Thế Đức và các con cháu