Nhận được tin buồn
 
Cô Lê Thu Hà
Hiền thê của Thầy Nguyễn Tấn Lộc
Cố Giám Học Trường NLS BD
 
Vừa thất lộc lúc 7 giờ 46 sáng ngày 25 tháng 2 năm 2017
Hưởng thọ 80 tuổi
 
Linh Cữu quàn tại 07 Trần Quý Cáp
P.12, Q. Bình Thạnh, Saigon, VN
Lễ Động Quan và Hỏa Táng ngày 28 tháng 2 năm 2017
 
Thay mặt toàn thể Gíáo Sư, cựu Học Viên
Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
Xin chân thành gởi lời phân ưu đến Gia Đình Thầy Nguyễn Tấn Lộc cùng tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cô Lê Thu Hà sớm về Miền Cực Lạc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU