alt
 
Nhận được tin buồn
 
Thầy  Giuse  Phạm Phi Hoành
Nguyên Giáo Sư Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương  
Nguyên Giảng Sư các lớp Chuyên Viên và Cao Đẳng Sư Phạm Nông Lâm Súc tại Sài Gòn
 
Sinh quán 1939 tại Hà Nội
Vừa mãn phần lúc 18 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2017
Hưởng thọ 78 tuổi
 
Lễ Tẩn Liệm vào lúc 06 giờ ngày 2 - 2 - 2017
Linh Cữu được quàn tại tư gia số 23 Chu Mạnh Trinh, Khu Phố 3, Phường Bình Thọ,  Quận Thủ Đức, Sài Gòn
 
Lễ Động Quan lúc 05 giờ ngày 4 - 2 - 2017
 
Thánh Lễ An Táng lúc 06 giờ tại Nhà Thờ Họ Đạo Bình Thọ
và hỏa táng tại Phúc An Viên
 
Điện thoại liên lạc: 08 38964934 - 0903359202
 
Thay mặt đồng nghiệp và học trò kính gởi đến Gia Đình cùng tang quyến lời phân ưu
và nguyện cầu hương linh Thầy sớm hưởng nhan Thánh Chúa
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương  
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU