Nhận được tin buồn
 
Thầy Nguyễn Văn Tuyến
Cựu Tổng Giám Canh
Trường Trung Học Nông lâm Súc Bình Dương
 
Thất lộc vào ngày 20 tháng 01 năm 2017
Hưởng thọ 72 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại tư gia số 301/31/10 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Q.7, Sài Gòn.
Ngày viếng: 21 & 22-01-2017
Di Quan hỏa táng vào 6 giờ sáng ngày 23-01-2017
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
Nguyện cầu hương linh Thầy yên bình nơi Cõi Khác
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU