Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Nguyễn Thị Tuyết
Pháp danh Am Tỳ
Nhạc, Thân Mẫu anh chị Võ Đình Cát & Phan Thị Thuyết CN K1, Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương 
 
Vãng sanh vào ngày 21 tháng 01 năm 2017
Hưởng thọ 90 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại Nhà Tang Lễ Phạm Ngọc Thạch
120 Ngô Quyền, Phường 12, Q.5, Sài Gòn
 
Lễ Nhập Quan vào ngày 21-01-2017
Lễ Động Quan vào ngày 23-01-2017
Linh cữu sẽ được hỏa táng tại Trung Tâm Bình Hưng Hòa
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU