Nhận được tin buồn
 
Cụ Bà Trần Thị Thương
(Nhạc Mẫu của Anh Nguyễn Tấn Thành MS K2)
 
Vãng sanh vào ngày 22-6-2016
Hưởng thọ 87 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại tư gia 349 Đỗ Xuân Họp, Phường Phước Long B, Quận 9, Sàigòn 
Lễ An Táng vào ngày 26-6-2016
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường NLS Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU