Nhận được tin buồn
 
Anh Nguyễn Văn Phước
Pháp Danh: Pháp Trí
(Cựu Học Viên CN K1 NLSBD)
 
Vãng sanh vào ngày 19-4-2016
Hưởng thọ 67 tuổi
 
Linh cữu được quàn tại tư gia Thạnh Lợi, Búng
Lễ Nhập Quan 20-4-2016
Lễ Động Quan 23-4-2016
Hỏa táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang
Bến Cát, Bình Dương
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường NLS Bình Dương
chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Anh Phước sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU