Nhận được tin buồn
 
Thầy Phan Hữu Trinh
 
Vừa thất lộc lúc 6 giờ 40 sáng  ngày 13 tháng 2 năm 2016
Hưởng Thọ 71 tuổi
Lễ Tẩn Liệm lúc 12 giờ cùng ngày
Linh Cửu được quàn tại tư gia số 106/11A Nguyên Hồng, P.11, Quận Bình Thạnh
Lễ Truy Điệu lúc 7:30 giờ, ngày 15-2-2016
Lễ Động Quan cùng ngày lúc 8:00 giờ, hỏa táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, Quận 9, Sài Gòn
 
Thay mặt toàn thể G.S và cựu H.V. Trường TH NLS Bình Dương phân ưu cùng tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Thầy Trinh sớm an bình nơi Cõi Khác 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU